29465835-FByEH
  • Styrelse information

140107
Varje röst är viktig för bevarande av den vilda laxen, se länk nedan..

Hello!
The Atlantic Salmon Reserve supports the immediate signing of the petition
"The Scottish Government: To reverse the decision by the Salmon Net Fishing
Association of Scotland [SNFAS] to resume net fishing in the spring after a 14
year voluntary cessation." on Change.org

It's important. Will you sign it too? Here's the link:    

https://www.google.com/url?q=http://www.change.org/en-GB/petitions/the-scottish-government-to-reverse-the-decision-by-the-salmon-net-fishing-association-of-scotland-snfas-to-resume-net-fishing-in-the-spring-after-a-14-year-voluntary-cessation&sa=U&ei=7tzLUqaxGei14ATr5IGw
Cg&ved=0CAYQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFnquKf19atNd_CJF-2vXlEPByM6Q
  

           

ÖRINGSFOND 2013

 

Utöver Biz-Slussen, HEBA Fastighets AB & Seven Networks Australien har följande Strömstarar skänkt pengar till den nyinrättade Öringsfonden för utsättningar i Stockholms Ström 2014 :

 


HEBA Fastighets AB  5 000:- kr
BIZ-Slussen                2 000:- kr
Seven Networks         5 000:- kr

7 Networks från Australien

Olle Krantz, Medl. Stararna

Lars Ekeblom, Ordf. Stararna

Dragan Nedeljkovic, Medl. Stararna

Frazze Sibirien Eger, Vice Ordf. Stararna

Christer Jangarve, Kassör Stararna
Tom Werner, Medl. Starrarna
Bernt Åström, Sekreterare Stararna
Carl-Johan Törnhage, Medl. Stararna

 

 

Den nyinrättade "ÖRINGSFONDEN"

BG 167-6600 har genererad pengar så här långt,

 

Så den eller de som vill att vi fortsätter vår kanmp för en levande Stockholms Ström och vill bidra med en gåva v.v. använd PG # 167-660 skriv ÖRINGSFOND & ditt namn.

131024
Man har även uppmärksammat i Brasilien vårt fiske och det unika med Stockholm och dess omgivning.
Man gjorde ett reportage och ni kan se länken till artikeln nedan. Kanske någon av er talar Portugisiska och har glädje av texten.

http://www.pensamentoverde.com.br/cidades-sustentaveis/estocolmo-modelo-cidade-sustentavel-europa/  

131105
Att kräva Vattenkraftbolagen att bygga vandringsvägar för många arter förbi kraftverken, lyssna gärna på detta radio reportage. Sportfiskarna, vi står på er sida till 100%..

http://sverigesradio.se/
sida/artikel.aspx?
programid=1650&artikel=
5687024&playaudio=4741861
   

Det är bara att kräva att kraftverken anpassar sig till år 2013-2014 med ett hållbart miljötänk, samhället har och subventionerar vattenkraft med ohyggliga summor varje år.


Helt nya skyltar uppsatta i stan

130702
Nu är de nya supersnygga  skyltarna på plats vid Strömmen.
En utanför Fågelmatningsplatsen (se nedan) och en vid Norrbro utanför Riksdagshuset (se ovan) där våra samarbetspartner och vi finns med, HEBA Fastighets AB, Fortum, Stockholms Fritidsförvaltning & Strömstararna.
Det finns ytterligare en skylt vi aquariet. (Frazze, Bilder Lars E).

ÅRSMÖTE hölls Söndagen den 3/2 2013

130204

Årsmötet hölls i mycket positiv anda Söndagen den 3/2 2013.

 

Se Årsmötesprotokoll under fliken Styrelsemedlemmar.

 

Ett 30iotal medlemmar visade genuint intresse och valde ny styrelse i FK Strömstararna för 2013.

Vi hälsar 4 nya styrelsemedlemmar välkommen i FK Strrömstararna.

Ni finner kontaktinformation för den nya styrelsen under fliken Stryrelse-medlemmar.

 

Speciellt inbjudna gäster, Henrik C Andersson, Sverker Lovén och VD Lennart Karlsson.

Henrik C Andersson Länsstyrelsen berättade utförligt vad som gäller för utsättningar i Östersjöregionen för tillfället (det är Länsstyrelsen som utfärdar f.ö. tillstånd för utsättningar), Sverker Lovén Fritidsförvaltning Stockholm (som har hjälpt och kommer att hjälpa FK Strömstararna mycket) berättade vad som kommer att ske ang. utsättningar av smolt och annat i Stockholms Ström och dess närhet. Vi ska veta att utan Sverker står vi oss mycket slätt och vårt engagenmang i FK Strömstararna skulle vara meningslös.

 

Vår nye huvud sponsor HEBA Fastighets AB, VD  Lennart Karlsson, välkomnades tacksamt, han berättade vad HEBA kommer att göra för vår älskade Stockholms Ström och vad man förväntar sig av FK Strömstararna.

 

Vi tackar speciellt de inbjudna gästernas medverkan och även alla medlemmar som kom till årmötet.

 

Utförlig Årsmötesprotokoll se under fliken Styrelsemedlemmar.

 

PS

Vi tacka speciellt vår Kassör Christer Jangarve för det enorma arbete han lägger ner för FK Strömstararna. Han drar ett stort lass. Tack Christer.

DS

.

Mvh

Franz (Frazze) Eger

Vice Ordförande FK Strömstararna

 Positiva NYHETER
för oss som älskar att fiska i Stockholms Ström

Var vänlig och respektera regler och förordningar när du fiskar i och runt Stockholms Ström

V.v. och tillämpar C&R om du inte tänker äta din fångst !

Man bör inte äta Östersjöfisk mer än 3 till 4 gånger per år, p.g.a. miljögifter i fet Östersjöfisk. 

Vi uppmanar alla Strömstarar och fiskevänner i Strömmen om vikten av att återutsätta fisk som fångas. 

Vi i FK Strömstararna jobbar stenhård med att förbättrra fisket i Stockholms Ström, därför tar er en funderare innan ni "klubbar" "varenda" fisk ni fångar.

Tar bara upp och bonkar det du tänker äta !

Hoppas ni förstår vikten av detta och sätter tillbaka fisk så att den kan växa sig större och kan fångas en gång eller flera gånger till till glädje för många.

Laxen har stigit bra 2013, låt det fortsätta så

130729

Men laxen stiger bra i år, enligt rapporter, se länk nedan från Gavleoring/SVT Paly.

http://gavleoring.blogspot.com/2013/07
/media-goda-nyheter-for-vildlaxensvt.html?spref=fbSe programm om sälar i skärgården

Programmen kan ses på SVT Play en kortare tid framöver.
se länkarna nedan.
Se detta vet jag och blir lite sorgsen.


www.svtplay.se/klipp/1362924/
naturvardsverket-vill-se-jakt-pa-sal
 

https://www.google.com/url?q=http://www.svt.se/nyheter/sverige/
naturvardsverket-vill-se-jakt-pa-sal&sa=U&ei=2LzzUfzEGKPk4QTjy
4HgDg&ved=0CAwQFjAC&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGen-OsU2zuMI-dw10mTgA3KP58ww
 

Rensat och klart i Strömmen

Ransningen av strömmen gick av stapeln i söndags 16 Juni.
Många eldsjälar samlades utanför operan för att hjälpa till och stå till tjänst för våra dykare.
Ett stort tack till alla som deltog. Speciellt tack till Stockholms Hamnar som stod till tjänst med pråmen samt Dykarna som gjorde det grova jobbet
Stort tack till vår Bojan som sydde ihop och höll ordning på det hela..
(Frazze, Bilder Tarik)

Information från styrelsen i FK Strömstararna

Även detta med Eskil Erlandssons goda minne

 

| Göteborgsposten skrev om dioxinlaxexporten redan 2011. Bild: Göteborgsposten

Dioxinlaxen -en fet fiskskandal som kräver åtgärder

Uppdrag granskning 8 maj visade med all tydlighet att hundratals ton svensk östersjölax trots Sveriges exportförbud under många år exporterats till EU-länder som Frankrike där ovetande konsumenter ätit den giftiga laxen. Sportfiskarna kräver nu att Sveriges permanenta undantag från EU:s dioxinregler upphävs. – Vi är många som har undrat var den svenska östersjölaxen tar vägen efter fångst då det bara är odlad norsk lax som man ser i affärerna. Nu vet vi svaret och nu måste vi ta konsekvenserna och be att få vårt undantag från EU:s regler upphävt med omedelbar verkan, kommenterar Stefan Nyström, Sportfiskarnas generalsekreterare.

Sportfiskarna slog larm redan 2011 Något som gör gårdagens avslöjande i Uppdrag granskning än mer anmärkningsvärt är att Sportfiskarna slog larm om den illegala laxexporten till Frankrike redan i april 2011. Sportfiskarna larmade efter ett tips från en fiskhandlare som upptäckt att ett parti svensk östersjölax på Göteborgs fiskmarknad skulle exporteras till Frankrike. Sportfiskarna anmälde den olagliga exporten till såväl Landsbygdsdepartementet, Livsmedelsverket som till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Göteborg. Sportfiskarnas anmälan resulterade dock inte i någon konkret åtgärd från någon av myndigheterna eller från den ansvarige ministern Eskil Erlandsson. – Alla kort måste läggas på bordet nu från ansvariga myndigheter. Hur har hundratals ton dioxinlax från matlandet Sverige kunnat exporteras illegalt under så många år? Vi satte myndigheterna på spåret för två år sedan, kommenterar Stefan Nyström.

Eskil Erlandsson mörkade Livsmedelsverkets rapport En annan detalj som allvarligt försvårar det svenska permanenta undantaget är att Livsmedelsverket i en rapport avrådde från ett undantag från EU:s dioxinregler inför förhandlingarna med EU 2012. Livsmedelsverket slog där bland annat fast att våra kostråd om fiskkonsumtion inte är tillräckligt effektiva. Den ansvarige ministern Eskil Erlandsson valde dock att inte visa denna rapport för EU-kommissionen. Ett krav för att Sverige ska få ha ett permanent undantag från EU:s dioxinregler är att befolkningen ges väl fungerande kostråd. – Vi måste nu få veta hur det politiska agerandet kopplat till Sveriges permanenta undantag från EU:s regler faktiskt gått till, inklusive vilken vetskap Kommissionen och Ministerrådet fått om Livsmedelsverkets rapport. Vi har ju vare sig tillräckliga kostråd eller ett fungerande exportförbud, säger Stefan Nyström.

Fel fokus på giftig fisk Miljögifter som dioxin och PCB i fet fisk i Östersjön är till stor del resultatet av tidigare utsläpp som tyvärr kommer att finnas kvar under lång tid. Utsläpp av dioxin från olika källor sker dock fortfarande, bland annat från EU-länder på kontinenten vilket gör att lax och annan fisk förblir hälsoskadlig. Ett permanent undantag från EU:s dioxinregler ger fel fokus på dioxinfrågan då vi ï stället behöver hjälp med begränsningar av dioxinutsläpp i andra medlemsländer.
– Målet måste vara att snarast möjligt identifiera kvarvarande utsläppskällor och få till stånd konkreta åtgärder som gör att fisken återigen kan bli tjänlig som livsmedel, avslutar Stefan Nyström.

Kontakt: Stefan Nyström, 08-410 80 631, stefan.nystrom@sportfiskarna.se

Se mer på Uppdrag granskning

Livmedelsverkets rapport från 2011

Publicerad: 2013-05-09 21:16:00 av Bengt Olsson

 

Man försöker i. a. f att freda Smolten vi sätter ut, så att man inte kastar pengarna bildligt talad i sjön

130610
I förra veckan
Onsdagen den 5/6 när vi lastade de sista smolten på Gålö så fans jägaren Mattias B. med som försökte freda smolten från Skarv, som sattes ut i södra skärgården från båt med Gunnar B..
Bra där Mattias & Gunnar vi hoppas att du/ni även får tag på någon säl. Vi håller tummarna. (Frazze, Bild Mattias B.)

Yrkesfiskare vill inte att Lax leker och "självdör" i älven ???

130821
En Yrkesfiskares Fadäs !!
Yrkesfiskare är smarta ???

Man tror knappt det är sant ??? Vilken Planet är Yrkesfiskaren Lennart Sundström från Norrbotten född på ?? Han lever tydligen på Stenåldern och vet inte att vår Lax kan leka flera gånger och självdör inte i älvarna ??

YRKESFISKARE VILL INTE ATT LAXEN SKA LEKA
Efterfrågan på dioxinförgiftad Östersjölax har gått ner. Yrkesfiskarnas representant Lennart Sundström tycker det är trist, han hade hellre sålt laxen och kommentarer saken så här i SVT's nyhetsinslag: "Nu får den gå och självdö upp i älvarna och leka”.
Han vill tydligen förgifta,  folk med Dioxinlax. i stället för att skydda en utrotningshotad art.
Se även länken på Fiskejournalen där finns även ett TV inslag där Yrkesfiskaren gör bort sig så att det visslar om det.. Hur nonchalant kan man vara ???

http://fiskejournalen.se/yrkesfiskare-vill-inte-att-laxen-ska-leka/  

Yrkesfiskare vill inte att laxen ska leka

Publicerad 15:10 - 2013/08/19
”Nu får laxen gå upp i älvarna och självdö”, säger yrkesfiskarnas representant Lennart Sundström till SVT i ett nyhetsinslag i somras. Uttalandet upprör Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind, som ifrågasätter både yrkesfiskarens och SVT:s kompetens.
I somras visade SVT ett nyhetsinslag med rubriken ”Gott om lax i bottenviken men också mindre fiske”. Nordnytt rapporterar i inslaget att kustfiskarna inte kommer fylla sin kvot i år, trots att laxuppvandringen har ökat sedan Havs och vattenmyndigheten stoppat fisket till havs.
Anledningen till den minskade efterfrågan är de höga dioxinhalterna i laxen, nivåerna är så höga att EU förbjudit Sverige att exportera den till andra EU-länder. Men att laxen är giftig och farlig att äta är inget som yrkesfiskarnas representant Lennart Sundström reflekterar över i inslaget. Trots dioxinförgiftningen skulle Lennart Sundström vilja sälja mer lax och han tycker det är trist att ”den nu får gå och självdö upp i älvarna och leka”.

Anmärkningsvärd okunskap
Lennart Sundströms uttalande har fått många att reagera, inklusive Fiskejournalens chefredaktör Martin Falklind:

– Det är anmärkningsvärt att en yrkesman inom fisket tycker att det är negativt att en art, som dessutom är utrotningshotad, ska få möjlighet att reproducera sig. Dessutom verkar Lennart Sundström inte vara speciellt påläst vad gäller biologi. Varken Östersjölaxen eller Atlantlaxen dör automatiskt efter leken. Det är laxarterna i Nordamerika som gör det. Våra laxar kan leka flera gånger.
– Ur ett journalistiskt perspektiv är det dessutom märkligt att SVT låter detta totalt felaktiga påstående stå oemotsagt, fortsätter Martin Falklind.
Thomas Johansson från Östersjölaxar i samverkan är också kritisk till Lennart Sundströms uttalande:
– Sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv så är det förunderligt att några få personer ska tillåtas beskatta våra laxstammar så till den milda grad att många bestånd idag inte ens har 100 lekfiskar som tillåts komma tillbaka varje år. Att dessutom klaga på att man inte får avsättning för sina stora fångster av giftig fisk visar på höjden av arrogans och likgiltighet mot både människor och natur.
(Saxad ur Fiskejournalen, Frazze)


 

Säl siktas då och då i stan, den som kan få en bra bild på en "Sill- & Lax-Havsöringsstrypare" skicka in till oss

Fullständigt Hål I huvudet

Fullständigt hål i huvudet, säger ekonomen Mats Jonsson om den svenska fiskepolitiken

som pågår år efter år.

Norge, Skottland, Florida och Ryssland skrattar läppen av sig, åt Sveriges fiskepolitik och hur vi handhar vårt "silver" och "guld" i våra älvar ch hav.

Ovan, Husbehovs Fiske Redskap

Hundratusenkronorslaxen

Politikerna struntar i expertråd - Laxen på väg att dö ut

Och  Centerpartiet med Eskil Erlandsson den självutnämnde "Guldmedaljören" 

går i spetsen för detta spektakel !

 

Politikerna struntar i expertråd - laxen på väg att dö ut

Av åttio älvar som en gång hade lax är det en handfull kvar. Men trots att laxen håller på att försvinna i många svenska vatten förs en politik som går tvärtemot forskarnas rekommendationer. – Det är ett haveri, fullständigt hål i huvudet, säger Mats Jonsson, ekonom.

 

Yrkesfisket representerar den största dödligheten för laxen i Östersjön, säger forskaren.

Då måste man ju tro på att människor är ärliga, säger Eskil Erlandsson om de höga fiskekvoterna.

 

Svenska vildlaxar föds i sötvatten, vandrar sedan ut i Östersjön och återvänder efter några år till sin födelseplats för att fortplanta sig. Kan de inte återvända till sin födelseälv dör den stammen ut, och det har hänt, i älv efter älv.

Upp till 90% av laxstammarna i Östersjön är idag borta. Men trots att laxen jagas av alla kuststater runt Östersjön är dess överlevnad en väldigt svensk fråga. Av de åttio älvar runt Östersjön som hade lax är det idag bara en handfull svenska vattendrag som har någon kvar över huvud taget. Två av dem, Kalix och Torne, står idag för nästan all reproduktion av vildlax i Östersjön.

Och det har satsats stora pengar på att hjälpa laxen tillbaka. I Moälven, som har sitt utflöde till Östersjön vid Örnsköldsvik, har det sedan 2006 lagts ner över 28 miljoner på att återställa den naturliga miljön för laxen.

- Ja, vi har byggt en 132 meter lång laxtrappa varav hundra meter går genom en tunnel i berget, säger Håkan Jansson, fiskeribiolog i Örnskölsviks kommun.

Men trots laxtrappan i Moälven har bara 300 laxar återvänt de tre senaste åren. Priset för varje återkommande lax blir över 100 000 kronor. Och det finns en anledning till varför så laxar återvänder.

- En av de viktigaste orsakerna är det kraftiga överfiske som har förekommit under många, många år. Yrkesfisket representerar den största dödligheten för laxen i Östersjön, säger forskaren Erik Erlandson-Hammargren.

Varje år uppskattar Internationella havsforskningsrådet i Köpenhamn, ICES, hur laxstammen mår, hur mycket som tjuvfiskas och hur mycket som tas upp av fritidsfisket. Slutsatsen blir hur stort yrkesfiske laxstammen tål, ett underlag som politikerna får för att kunna besluta om hur stora kvoter yrkesfiskarna ska få. Men detta är råd om maxuttag för ett hållbart fiske som det visar sig att den svenska fiskeministern Eskil Erlandsson och hans kollegor i EU:s ministerråd valt att konsekvent ignorera.

Uppdrag granskning har gått igenom samtliga beslut om kvoter för vildlax där Eskil Erlandsson suttit med och år efter år har kvoterna överskridit forskarnas maxgränser för ett hållbart fiske. Rekordet är 121 % över forskarnas råd, och nästa års kvot sattes i oktober i år till mer än hundra procent över rekommendationerna.

Forskarna räknar, och kommer till en rekommendation - som ni dubblerar?

- Ja, vi gjorde det i år, om jag tar det som exempel då, beroende på att kommissionen inte kunde belägga det här, den mängd tjuvfiske som ICES tror att det är då, säger Eskil Erlandsson till Uppdrag granskning och refererar till att ICES uppskattat det polska tjuvfisket till 43 000 laxar.

Men ICES rapporter till Erlandsson och de andra ministrarna i ministerrådet är tydliga. Det försvinner mer lax i de svarta hålen – orapporterat laxfiske - det polska svartfisket, fusk i yrkesfisket samt oreglerat husbehovsfisket i och utanför svenska älvar – än i hela det rapporterade yrkesfisket efter lax i Östersjön.

För en utomstående känns det som att det är någon sorts galenskap som pågår när beslutsfattarna inte litar på den bäst tillgängliga informationen. Ni chansar ju?

- Nej, jag tycker faktiskt inte att vi gör det. Vi kan inte belägga att det är så mycket orapporterat fiske som det en gång var och då måste man ju tro på att människor är ärliga, säger Eskil Erlandsson.

Så yrkesfisket ges högre kvoter än vad forskarna menar är bilologiskt hållbart och tillsammans med ett omfattande svart- och fritidsfiske decimeras de sista bestånden samtidigt som fiskevårdsföreningar och kommuner i älvdalarna satsar miljontals skattekronor för att återställa miljön och försöka rädda de utarmade laxstammarna.

Ekonomen Mats Jonsson som har följt frågan som expert i ett antal utredningar om fiskepolitik, nu senast för Närings och teknikutvecklingsverket, är tydlig i sin slutsats.

- Det är inte bara de senaste åren, man kan dra det längre tillbaka än så. Det är fullständigt hål i huvudet. Det är ett haveri att man hanterar en resurs på det här viset, säger Mats Jonsson, ekonom.

Haveri, hål i huvudet, det är starka ord?

- Ja, alltså när man ser de oerhört små bidrag som den nuvarande förvaltningen ger jämfört med hur det skulle kunna vara, det är ljusår emellan. Det finns en jättestor potential runt det här. Den måste man ta tag i, man kan inte fortsätta på det här viset, säger Mats Jonsson.

 

Reportrar: Fredrik Laurin och Sven Bergman

Text: Magnus Johansson

Mycket arbete med HÖ Smolt, 
34 000 Smolt släpptes i Strömmen den 3/6 i två omgångar

130605
I dag lastades den sista lastbilen full med 18 000 HÖ smolt för utsättnimng i småbäckar runt om i länet, resterande smolten släpptes vid Gålö och kassen tömdes hetl och hållet.
Herrarna som ni ser här gör så att vi har smolt att sätta ut över huvudtaget. De måste matas bevakas och skötas på helårsbasis. De gör ett fantastisk otroligt arbete mer eller mindre året om.
Hjärteligen tack "gubbar" på Gålö från alla medlemmar i FK Strömstararna.

För exakt 6 månader sedan myntade FK Strömstararna i en SVT ABC sändning
"Vårt hjärta gråter när vi hör detta" d.v.s. INGA SPONSORER så långt ögat når, fisket i Strömmen tar snart slut.
I dag myntar Strömstararna "Våra hjärtan ler & skrattar" tack vare våra nya sponsorer & samarbetspartner HEBA Fastighets AB och Fortum och inte att förglömma Stockholms Fritidsförvaltning.
FK Strömstararna och Stockholm stad är mycket tacksam för er ekonomiska insats