29465835-FByEH

FK Strömstararnas Styrelse 2024

Ordförande & Kassör :
Christer Jangarve
jangarve.haninge@telia.com     
076-230 1643


3.st Ledamöter :
Henrik Ersson
Ridha Ben Ahmed
Danilo Prelevic


2.st Suppleanter :
Lars Ekeblom
Bojan Stankovic

                          
Revisor :
Mats Ekeblom  
  
                          

Valberedning :
Oliver Karlöf
      
          
(*Ps. vice Ordförande samt Sekreterare väljs vid varje möte & behov )

(*Ansvariga hemsidan : Ordförande / Kassören )

Ordförande & Kassör :
Christer Jangarve

Ledamot :
Henrik Ersson

Ledamot :
Ridha Ben Ahmed

Ledamot :
Danilo Prelevic  

Suppleant :
Lars Ekeblom

Suppleant :
Bojan Stankovic

Revisor :
Mats Ekeblom

Valberedning :
Oliver Karlöf

FK Strömstararnas Årsmötes protokoll :
 

FK Strömstararnas verksamhets berättelser :