29465835-FByEH

Av förekommen anledning:

Om du nödvändigvis MÅSTE avbloda din fisk, lägg någonting under (en tidning, en plastpåse)

Inte alls trevligt med blodpölar på trottoarerna.

Samlar flugor & råttor, luktar väldigt illa i värmen.

Turister, flanörer och vi själva tycker inte om att trampa runt i blodpölar och fisk-stanken runt Strömmen.

 

Generellt måste ni ändå berömmas, för att ni håller rent och snyggt utanför Operan och i Ghettot, tack grabbar !

 

Vilken Lina ska man använda när man fiskar i Stockholms Ström ??

 

Vi skriver till alla som fiskar i Strömmen med tunna flätlinor eller för tunna Nylonlinor. 

Om en spunnen lina går av ligger den kvar så länga tills man plockar upp den.

Spunna linor ruttnar nämligen inte bort.

 

Vill du fiska med flätlina så snälla använd grova sådana d.v.s. HELST 0,37. mm

eller mer.

 

Om du använder Nylonlinor använd Minst 0,45 mm, helst 0.50 mm

 

Kom absolut inte med 0,30- 0,35 mm linor !

Du förstör för alla andra en lång tid framåt.

 

Det går grov fisk i Stockhoms Ström, och då menar vi GROV fisk.

Inte ovanligt att få på Lax eller Havsöring på uppåt 10 kg och ibland mer.

Tänk på att Havsöring-rekordet ligger på +13 kg

och Lax-rekordet på 21,8 kg.

 

0,30 eller 0,35 Lina är då ett SKÄMT !!

 

Från A till Ö om fisket i Strömmen

Visste du att...

... sportfisket fångade under slutet av 1900-talet omkring 2 till 3 tusen havsöringar och laxar i Strömmen varje år. Det blir omkring 6-10 ton/år.

... det finns ett trettiotal fiskarter i Strömmen, där det förutom inplanterad havsöring och lax även finns naturliga bestånd av gös, abborre, braxen, gädda, nors, strömming, löja, lake och ål. Sällsynta gäster som stör och ullhamskrabba har gästat oss.

... strömmen profilen Wille Utter, Strömstararnas grundare, på sin tid lurade tidningar att det fångats torsk och pigghaj för att skapa publicitet.

...det sattes ut ca 20-25 tusen havsörings smolt varje år till en kostnad på ca 20 kr/st. I slutet på 90-talet hade drygt 700.000 havsörings- och laxungar hällts ut i Strömmen sedan starten i mitten på 70-talet.

... det inte bara fångas fisk i Strömmen. Märkliga fångster har gjorts genom åren i vårt huvudstadsvatten. Förvånade sportfiskare har fångat cyklar, kundvagnar, skateboard, kranium, kläder, pistoler, likdelar och mycket annat.

... det dessutom har drillats en och annan buss, taxi och cyklist utmed Strömgatan med fiskaren som given förlorare i den tuffa drillen. Även mås, trut och båtar är exempel på andra tuffa kämpar. För fåglarna slutar det oftast lyckligt.

... Strömmen gästas då och då av utter, havsörn, ismås, vittrut. Minken däremot har rotat sig och ses ofta i city liksom gråsäl.

.

... en fiskare i ''Gettot'' - Norrström vid fullt påsläpp fiskade med spö och ytparavan av modell Yellow bird. Troligen samlade han till ett trolling ekipage och istället för att börja med båten inköptes först flutter och ytparavan.

Vattendom, dammluckor och vattennivåer

Strömmens vattenflöde regleras med dammluckor i Norrström, Stallkanalen och Karl Johan slussen. Nivåskillnaden vid Mälarens och Saltsjöns medelvattennivåer är endast 70 cm. Vid öppna dammluckor strömmar det ut ca 180 kbm/s i Norrström och ca 90 kbm/s i Stallkanalen. Regleringen styrs av en vattendom som grundar sig på att Mälarens medelvattennivå skall befinna sig inom vissa givna nivåer. Vattendomen säkerställer bla att sjötrafiken alltid har tillräckligt med vatten under kölen och att böndernas åkermark inte översvämmas. Givetvis ingår eliminering av översvämningsrisken i Stockholms city av vattendomen. Någon hänsyn till sportfisket finns överhuvudtaget inte omnämnt i vattendomen. Om vattendomen tillät ett annat minimiflöde skulle förutsättningarna för lax, havsöring, gös och abborre mfl arter förändras radikalt till det bättre.
Strömmen skulle kanske på sikt kunna få en egen reproducerande lax- och havsöringsstam. Sportfisket skulle i sådana fall bli betydligt stabilare, roligare och variationsrikt. Arter som i Mälaren är beroende av översvämmade grundområden skulle självklart gynnas, ex gäddan. Överhuvudtaget skulle den biologiska mångfalden av olika djur och växter gynnas.
Nu är det tyvärr inte så utan vi får nog leva med den strama vattendom ett bra tag till framöver. FK Strömstararna har aktivt arbetat för en ändring av vattendomen i många år utan framgång. Men vi ger inte upp!

Medelvattennivån styr regleringen av dammluckorna. Regleringen sköter Stockholms Hamn om efter direktiv från SMHI's olika mätstationer i Mälaren. Medelvattennivåns noll läge är 4,14 och Saltsjöns noll läge är 3,44. Under denna nivå i Mälaren skall normalt dammluckorna vara stängda.
Sjunker nivån i Mälaren ytterligare kan ibland tätningar behövas göras för att stoppa den genomströmning på dryga 10 kbm/s per lucka som rinner ut. När nivån hamnar på +7 dvs 4,21 skall enligt vattendomen luckorna öppnas helt.
''Operation finlir'' startade i slutet på 80-talet vilket innebär att regleringen av vattenflödet skall gynna fisken och fisket. Det talas här om ''halvlucka'' eller någon decimeters överflöde vilket är fullt tillräckligt för att havsöring och lax skall stiga, intaga ståndplatser och leka. Detta gynnar självklart alla sportfiskare vid Strömmen.

Vanliga fiskemetoder på Strömmen

Spinn: Spinnfiskaren ses oftast använda ett 10-11 fots grafitspö med en multi- eller haspelrulle. Linan är troligen en nylon eller en stum variant. Han lockar fisken med plåt och plast, troligen en Vicke, Sandgrävling eller Lukki. Spinnfiskaren utövar sin hobby året runt. Denne fiskare påträffas slungande sina drag från Riddarfjärden till Djurgården. De flesta är sällan stationära utan byter ofta fiskeplats med förhoppning att nästa ställe är det där rätta. Det finns dock de som inte rör sig alls utan menar på att fisken har fenor och får komma till honom. Den som varierar plats och invevnings hastighet efter förhållanden har störst framgång. Glöm ej vevstoppet!

Spinnfluga: Fiskaren med spinnfluga gör det mellan broarna eller går som längst till National för att lura sin drömöring. Han använder samma utrustning som spinnfiskaren och är ofta densamme som bara prövar sin lycka med en annan metod. Tacklet består av ett trevägslekande som är knutet till huvudlinan, en kort stump på dryga decimetern till sänket och en spölängds tafs till flugan.
Flugan är gärna en tubfluga i grälla färger eller en krokfluga ex. glödhäck. Flugan är inte alltid en fluga utan metoden lämpar sig även för vobblers typ rapala eller bomber. Andra beten som vuxit sig populära är jiggar, nors eller en klibbig bläckfiskstrimla. Spinnfluga är populärast under höstfisket men fungerar även under andra delar av året.

Dupp: Fiskas också med samma utrustning som vid spinnfiske. Duppen tacklas upp med att duppen får glida fritt på huvudlinan som fästs i ett tvåvägslekande. I lekandets andra ände knyts en lång tafs på 3-4 meter och på den en fluga i änden. För att undvika trassel kan en mjukplastslang träs på tafsen och fixeras i lekandet.
Flugan är gärna en fiskimitation av nors eller strömming men även siluett flugor typ Sunray är populära. En annan populär flugtyp är wollybuggers i ljusa färger, gärna förtyngda.
Med dupp fiskas det bäst under vår- och sommar fisket efter nykommen öring och lax. Pröva gryningsfisket vid National eller Operan. Duppfiskaren kan även fira framgångar under kalla årstider runt Skeppsholmen och Djurgården.

Fluga: Denne fiskare är troligen den skyggaste av dem alla. Ses sällan i dagsljus inne i stan och är den minst stationäre fiskaren. För att komma i bästa position och slippa alla frågvisa ''turister'' kränger flugfiskaren på sig sina vadarbyxor för att knalla ut en bit i vattnet eller utmed murarna i vattennivå. Ett annat populärt hjälpmedel har flytringen blivit från vilken flugan presenteras.
Flyt-, sjunk- eller intermediatelina får anpassas efter rådande förhållande och plats. Enhands- eller tvåhandsspö likaså. Val av fluga spelar mindre roll bara den är fisklig dvs har en simmande eller pulserande rörelse i vattnet. Wollybuggers, Wollyworms, Garry, Sillen, Sunray shadow, Starlight Shadow, Glödhäck, Blackdoctor, Mickey Finn, Sheep eller varianter på dessa är alla flugor som fångar fisk på Strömmen.

Mete: Denna fiskare är den mest stationäre och ses inte allt för sällan sittandes på medhavd stol året runt eller hänger på något broräcke. Han använder samma utrustning som spinnfiskaren. Metaren gör det antingen med flöte eller sänke och då kallas han för ''bottenmetare''. En mycket effektivt metod är att meta med flöte med levande nors som bete. Vid öppna luckor lämpligast i zon A, B eller F
annars fungerar flötmete med räka,bläckfisk eller laxrom,  i hela Strömmen området.
Flötmete med räka och/eller bläckfisk är också populära metoder. Fungerar bäst i stillare vatten där betet presenteras långsamt. Mycket populärt på Djurgården. Bottenmetaren använder oftast mask men allt verkar ''tillåtet''. Det bottenmetas med mask, räka, rom, bläckfisk och eller en kombination av dessa och alla beten fångar fisk. Bottenmetaren gillar platser inne i city ex vis Strömparterren, Strömbron, Stallis, Rosenbad eller ''Gettot'' vid stängd lucka.

Lämplig utrustning

Rullar

Ämnet utrustning rullar vidare och vi har kommit till nästa punkt. Rullar! Vad behövs det för rulle i Strömmen. Multirulle, hapsel, högervevad, köttkvarn, inkapslad, okapslad, ''norsk-vevad'', knarr, kullagrad*12, grisnosad, anti-reverse, guldrulle - vilken typ av rulle är en smaksak.
Medelstora multirullar eller haspelrullar är vanligast förekommande. Att rullen ska klara av 100 tals meter lina behövs enbart för de som kastar extrema kast med stumma linor. En öring är inte känd direkt för långa rusningar så av den anledningen behövs inte en massa metrar på lager i rullen.
Kan bara komma på ett tillfälle då metrarna på rullen kan komma att behövas. Vid fiske mellan Norrbro och Strömbron när det är öppet och laxen eller öringen stiger under sommar och höst. Alltför ofta vill fisken rusa genom brovalven under Riksbron efter att ha blivit ''trötta'' på drillen. Tappad fisk! Detta kan avklaras om fisken släpps igenom valven och rullen frikopplas. Linan fångas upp nedströms bron varvid fiskaren kapar linan och springer över bron, knyter en knut i lugn och ro med skakande händer. Om fisken stannat! Sedan är det bara att drilla på och förhoppningsvis landa fisken vid Operan. Denna lilla övning kräver lite kyla, stadiga fingrar samt en del lina på rullen. Flugrullar som passar och är balanserade till ditt spö. Således det du i övrigt brukar till antingen enhandsstången eller tvåhandspåken.

Spön

Vi har kommit till avdelningen fiskespö. Vad ska man använda för spö på Strömmen. Detta som det mesta beror på var fisket sker och vilken metod man tänker använda.

Spinn och haspel: Generellt kan en vanlig kustfiske utrustning användas, d.v.s. ta det gamla havsörings- eller gäddspöt. Rekommenderad längd 10 - 11 fot. För spinnfiske mellan broarna ex i Ghettot kan det ibland behövas någon fot extra på spöt för att klara av de tunga sänkena som behövs. Således ett 12 fots spö med bra ryggrad i.

Fluga: Enhandsfisket i klass 7-8 med en längd på 9-11 fot täcker de mesta inom flugfisket på Strömmen. Fungerar utmärkt vid fiske från flytring och från Riddarfjärden ut till Djurgården. Tvåhandsspöt kommer till användning när dammluckorna är öppna. För fisket mellan broarna fungerar en 14 fotare utmärkt.

Sänken

Om man vill fiska med spinnfluga undrar en del hur tunga sänken som behövs. Detta beror självklart på var fisket sker och på de strömförhållanden som råder. Två saker är bra att komma ihåg. Kolla eller fråga erfarna fiskare vad de kör med just nu och var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.

 
Öppen lucka:
Norrström-''Gettot'' 90-150 gr
Stallis 40-120 gr
Tegelbacken/Rosenbad 40-90 gr
Operan/Strömparterren 70-120 gr
Strömbron/National 40-90 gr

Stängd lucka:
Generellt lätta sänken upp till 40 gr. Där de tyngre förekommer vid fiske invid dammluckorna innan förbudstiden.

Detta är inga regler utan endast lite riktlinjer. Bäst är att fråga om man är osäker. Det praktiska i fisket när det är mycket fiskare på liten yta brukar inte fungera speciellt bra om någon avviker allt för mycket. Trassel, bottennapp och åter trassel blir oftast resultatet.

   

Linor

Spinn: Vad bör man använda för lina vid spinnfiske? Inte fabrikat utan tjocklek/diameter är frågan. Generellt bör inte för tunna grejor användas då det oftast rör sig om ett rätt tufft fiske. Speciellt med över 160 kbm/s rinnande mellan broarna vid öppna luckor och grov fisk. Dessutom är risken stor för linbrott med för tunn lina med resultat att fisken simmar omkring med fiskeprylarna i munnen. Tänk också på att fåglarna fastnar i linhärvor på botten.

Rekomendationer (nylon):
Spinnfiske vid stängda luckor 0,35-0,40 mm.
Spinnfiske vid öppna luckor 0,40-0,55 mm.
Flötmete 0,30-0,35 mm.
Bottenmete 0,40-0,45 mm.
Kastdupp tafstjocklek 0,30-0,35 mm.

Fluga: Tafs 0,25-0,40 mm beroende på strömförhållanden, flugstorlek, var, när.... dvs om fisket bedrivs på öppna luckor i Ghettot med sjuklina på hösten med stora fiskar behöver nog 0,40 mm nyttjas. Däremot räcker oftast 0,30 mm vid fiske runt Skeppsholmen och Djurgården som är att likna vid kustflugfiske. Ibland behöver man kanske gå ner ytterligare i diameter om riktigt små flugor används. Till flugfisket behövs hela skalan linor om året runt fiske bedrivs. Riktiga strykjärn till det kalla vinterfisket medan under sommar och höst flytlina eller intermediate är brukligt. Således anpassning efter metod, behov, tid och plats.


Beten

Drag: Betesval är ett ständigt återkommande spörsmål. Här är några av de vanligaste spinnbetena på Strömmen:
Sandgrävling, Gladsax, Vicke, Rappala vobbler, Bomber, Samba, Trutta, Ludde, Wiggler, Lukki, Toby, Tor, Ivan, Häxan ... listan blir lätt lång.
För att inte öringarna ska ''rulla'' av kan en extra fjäderring monteras mellan krok och bete. På många beten bör också kroken bytas ut. En bra och vass krok är ett måste! Varför inte prova en lyskrok näst gång, ålänningarna fiskar mycket med ögonförsedda krokar.

Flugor: Eftersom fisket i Strömmen är ungt har ännu inga lokala mönster fötts. Speciella flugor för flugfiske eller spinnfiske med sänke eller dupp har dock börjat användas mer och mer när norsen är på plats. Dessa imitationer av nors är mycket fiskliga. Annars är det beprövade flugmönster och färger som används flitigt såsom T&L, Glödhäck, Sunray Shadow, Mickey Finn, Zonkers, Wolly Bugger mfl. Stora färgglada tuber med flashabou till vinter- och vårfisket när vattnet är kallt och mindre diskreta flugor till sommar- och höstfisket.Glödhäck.

Nors: Denna lilla laxfisk uppträder tidvis i enorma stim på Strömmen. Den var tidigare en ekonomiskt viktig fisk för håvbåtsfiskarna. Den kan ätas torkad, stekt, rökt eller inlagd. Ett karakteristiskt kännetecken är doften av gurka. Norsen har under senare tid visat sig mycket lämpad som naturligt agn vid havsörings- och laxfisket. Ett gammalt rekord på lax 19,1 kg togs på en död nors i Stallis.
Hur får man då tag på dessa små firrar? Man tager en sänkhåv och fångar de på följande platser om de så att säga är ''inne''. Nedströms följande broar Riksbron, Stallbron eller Strömbron. Ett annat bra ställe är nedströms hissen på Strömparterren. Ett litet aber är att fiske med sänkhåv inte ingår i det fria handredskapsfisket. Dessutom är ALLT fiske förbjudet vid Riksbron och Stallbron 5 meter nedströms f. o. m. 1. juli t.o.m. 31. december.

Håv eller huggkrok?

Med fördel används håv vid landning av öring eller lax vid fisket från stadens kajer. Håven är överlägsen för en säker landning. Håven är dessutom skonsam mot fisken om den skall returneras. Använd helst en stor lax- eller karphåv. På vissa fiskeplatser kan med fördel en sänkhåv komma till användning.
Självklart skall fisk som skall returneras inte behöva hamna i håven utan bör återfå friheten direkt vid vattnet. Skulle det vara nödvändigt att ta upp fisken på land för en kort stund skall fisken aldrig placeras direkt på landbacken. Detta skadar bara fiskens känsliga slemskikt och ökar risken för att dra på sig sjukdomar. Det vill vi ju inte eftersom avsikten med c&r är att låta fisken överleva.
Huggkrok bör endast användas av skickliga "gaffare". Allt för många misstag görs med huggkrok som hjälpmedel vid landning vilket resulterar i livshotande skador på fisken om olyckan är framme och fisken går fri. Lämna huggkroken hemma det känns mer som ett museiföremål. På övriga fiskeplatser utan höga kajkanter landas de flesta fiskarna enkelt genom att handtailas

 

Textförfattare: Strömstaren Peter Björklund

 

Har du bilder eller annan information som rör Strömmen som du vill dela med dig av, skicka gärna till:
 

Fk.Stromstararna@telia.com
 

Vi ser gärna att du blir Medlem i FK Strömstararna.
 

Kontakta :   FK.Stromstararna@telia.com
 

eller se hemsidan under styrelsen informerar.


 

Väl mött och "skitfiske"!