29465835-FByEH

Här kan du läsa och lära dig mer om olika fiskeplatser och dess historia.

Riddarfjärden - zon A

 

Denna fiskezon fiskas bäst från båt. Båtfiskaren har även möjlighet att trolla på Riddarfjärden sedan TDA -kortet införts. De platser där trollare har framgång på är framförallt de östra vattnen kring utloppen. Kamma av södra delen av Centralbron mot Slussen samt även norra delen av Centralbron mot Stadshuset. Glöm ej gröna prickarna!

På Kungsholmens sida hittar man de flesta fiskeplatserna. Under våren fiskar tidvis området kring Smedsudden vid Västerbron bra. Fortsätter vi österut finner vi en annan bra plats för landfiskaren. Kasta av grynnorna vid de gröna prickarna utanför Stadshuset. Dessa platser kräver långa kast. Här fångas både lax och havsöring vår och höst.

Från Riddarholmen når man fint att kasta av norra pelarna på Centralbron. Om inte isen ligger så pröva denna plats från vinter till sen vår. Blänkarna går upp till Riddarfjärden under våren, annars ett bra besa ställe. Platsen kräver sänk- eller långskaftad håv för enkel landning.

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

Rosenbad - zon B

 

 

Rosenbad kallas sträckan från Vasabron ner till Riksbron. Fisket är givetvis bäst när luckorna är öppna med en lugn och tung ström. Fiskar bra från oktober till maj. Det är en populär fiskeplats speciellt utanför Rosenbad. Här på hörnan står fiskarna tätt men så gör också oftast fisken. Botten utanför Rosenbad är jämn och fin vilket gör att alla typer av fiske lämpar sig bra här. Populärast är en vobbler fiskad utmed botten, men även spinnfiske med drag, spinn-fluga, flötmete eller flugfiske fungerar bra beroende på om luckan är öppen eller stängd. Glöm ej att fiska av hörnan vid Rosenbad med korta kast eller utanför pilarna på Helgeandsholmen.

 

Mellan trapporna nedströms Vasabron kan även här öringlek beskådas över sandbottnen. Även om luckorna inte är öppna samlas det utmed Rosenbad sträckan mycket fisk. De känner av draget från läckaget på de stängda luckorna och kan här samlas i stora mängder ner mot luckan. Dammluckan utgör här gränsen mellan Mälaren och Saltsjön. Viktigt att veta då det råder olika fiskeregler i salt eller sött vatten. Läs mer om detta i avsnittet om fiskeregler

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

Strömsborg - zon B

 

 

Strömsborg är en av de få bra fiskeplatserna för flugfiske. Utmed en bit av norra stranden, mittemot Tegelbacken, kan man t om vada och flugan fiskar fint i den tunga strömmen. Även en populär plats för spinnfiskaren, där främst flötmete på stängda luckor ger bra utdelning.

 

 

Den södra stranden fiskar bra högt upp ovanför och utanför den stora pilen som hänger ned i vattnet. Här kan man även under hösten beskåda öringlek med lite tur. Populär plats för både spinn och flugfiskaren.

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

 

Tegelbacken - zon B

 

Tegelbacken är inte en så välbesökt fiskeplats. Här fiskar man utmed kajkanten från Centralbron ner till Vasabron. Besvärliga bottenförhållanden gör det svårt att fiska med spinn-fluga. Däremot fungerar det utmärkt att spinnfiska med drag, flugfiske går också bra utmed kajkanten.

 

När luckorna är stängda är det en populär plats att flötmeta på. En räka på kroken brukar vara bra under vintern. Tegelbacken ger ifrån sig fångster under hela säsongen men fiskar nog bäst under november till maj.

 

Textförfattare: Peter Björklund

Norrström - zon C

 

Ghettot är det lokala och mer kända namnet bland Stockholmsfiskarna på denna fiskeplats. Denna sträcka tillhör nog utan tvekan en av rikets bästa lax och havsörings sträckor, under förutsättning att det är fullt pådrag på vattnet från Mälaren. Fiskeplatsen har fått sitt namn  Ghettot för att det under främst höstfisket kan samlas stora mängder fiskare här. Samtalstonen är oftast ''rå'' men hjärtlig när fiskare försöker reda ut trassel, drilla fiskar och vid kast parera för ''vanligt'' folk samtidigt.  Kort sagt här händer alltid något för den förbi passerande åskådaren.

 

Miljön: Var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.               

 

Här har de båda sportfiskerekorden landats men troligen har ännu större exemplar ej låtit sig bärgas mellan broarna. Ty det största problemet vid körning av grov fisk i Ghettot är att få fisken att stanna kvar i poolen, många fiskar väljer att ta till flykt genom brovalven. Oftast med tappad fisk som resultat! Vad som kan sägas är att sträckan fiskar bäst på hösten med fullt pådrag men ger även fint fiske sen vår och försommar. Platsen kräver en stor mängd anpassning när det är mycket folk som fiskar, det är en förutsättning för att det ska fungera.
Som kanske framgått är det fiske med spinn- fluga eller vobbler som avses men även flugfiskaren kan ibland hitta luckor bland alla ''blydängare''. Det går att vada utmed kajkanten nedanför Sagerska palatset, det är också möjligt att vada uppströms genom brovalvet till lilla parterren och fiska. Det är inte förbjudet att fiska där men ogillas av vakterna i Riksdagshuset. Även flöt metaren firar här framgångar främst under sen höst och vinter.

 

I delar av Gettot råder det fiskeförbud under viss del av året. Läs mer  om det under regler för Strömmen. Fiske avrådes på lekplatsen under höstens lek. Ta istället tillfället i akt och beskåda dessa fantastiska fiskars lek mitt i huvudstaden. En liten pekpinne till alla som fiskar i Gettot och vill fiska där i framtiden. Ingen parkering av bilar får förekomma utanför UD och Sagerska palatset.

 

Samt nog så viktigt: Skräpa inte ner, bloda inte av fångsten på gatan, visa hänsyn till fotgängare och att all fel krokad fisk ska ovillkorligen återsättas, skonsamt och snabbt. Staden är inte gjord för sportfiskare som en del tycks tro, så visa hänsyn och ta upp efter dig. Vi vill heller inte att gatorna ska se ut som ett blodbad utanför våra regeringsbyggnader. Det har Stockholm redan upplevt för länge, länge. Tänk även på att Sveriges Stadsminister har sin residens/bostad här.

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

 

Stallkanalen - zon D

 

Med ''Stallis'' avses Kanslikajen nedström Vasabron ned till Norrbro. Fisket bedrivs främst utmed Kanslikajen om dammluckan är öppen under höst till vår. Mitt på sträckan utmed Kanslikajen går en kabel på botten i vilken man lätt fastnar, annars är det en bra botten. Fiske i själva Stallkanalen när dammluckan är öppen är inte vanligt förekommande då strömmen här är allt för snabb och sträckan saknar bra ståndplatser. Hösten ger fina fångster här när havsöringen kommer in på sin lekvandring, krokad fisk drillas och landas lättare här än i ''Ghettot''.
Tyvärr är sällan ''Stallis'' öppen på hösten. Från höst till vår om dammluckan är stängd finns även goda chanser till fångst uppströms dammluckan med spinn eller flötmete.

Miljön: Var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.

Sen vår och sommar fiskas det däremot med fördel nedströms dammluckan. Mete och jiggfiske är då de populäraste metoderna och det fångas främst abborre, gös och ål med lax och öring som bonusfiskar. Se upp med den nya sötvattenledningen till Skansen som ligger mitt i kanalen, den fastnar betena lätt i.
Att fiska på Helgeandsholmens västra sida utmed kajen med de hängande pilarna är tyvärr inte längre tillåtet. Fiske som sådant är tillåtet med markägarna har tröttnat på nedskräpningen och framför allt de fiskande uträttar sina behov på Riksdagshuset. De fiskare som försöker fiska här kommer snart att bli bortkörda av vaktbolaget.

Fiskeförbud gäller från dammluckan och fem meter nedströms Stallbron under perioden från 1. juli till 31 december. Detta för att skydda de lekvandrande havsöringar och laxar som kan samlas här i stora mängder när dammluckan är stängd.
Stallkanalens strömmande virvlars framtid är i skrivande stund oviss. Ett problem med Helgeandsholmen är att den vilar på träpålar som utsetts för ständig erosion. Detta måste förhindras och lösningen man valt i ''Stallis'' är att bygga en tröskel strax under vattenytan nedströms Norrbro. På så sätt höjs vattennivå utmed kanalen. Projektering pågår!

 

Textförfattare: Peter Björklund

Operan - zon E


Inloppet i denna pool nedströms Norrbro är djup och besvärlig med bakvatten som bildas bakom bropelarna. Svårfiskat! Det är ändå värt att fiska av med några kast även från denna sida. Hetare blir det ner mot trappan utanför Operan. Här går strömmen ihop och blir smalare, djuprännan viker av ut åt höger en aning. Här i rännan och ända ned till Strömbron fångas fisk oavsett om luckan är nere eller om det är halvlucka. Med Cafe Opera i ryggen och kast ner mot Strömbron har några av de få spöfångade blanklaxarna landats under sommarfiske. Det är större chans att hålla laxarna kvar i poolen här än det är uppe i Ghettot.

Vid halvlucka går det utmärkt för flugfiskaren att vada på den relativt nya stenreveln som börjar vid trappan utanför Operan. Vadning kan ske ett tjugotal meter innan man får vända åter samma väg tillbaka. Från denna sida når fiskaren djuprännan utan längre kast. Man kan dessutom fiska flugan längre ned mot Strömbron än vad som är möjligt från grusörat på andra sidan.

Fiske med dupp och fluga lämpar sig mycket bra i denna pool. Metoden tar fisk under hela året men fungerar bäst när temperaturen i vattnet inte är för kall. Gryningsfiske i maj och juni med duppen dansande på vågtopparna i strömmen är en riktig höjdare på fiskeåret. Ofta ses öringen jaga flugan innan den hugger. Inget för hjärtsvaga eller ivriga harrfiskare!
Under denna period är en spinnfiskad nors som agn en mycket fångstgivande metod på vårens jagande öringar. Tacklet är det samma som vid spinnfluga. Fiska av djuprännan ner mot stenarna vid trappan och hela vägen till Strömbron. Uppströmsfiske kan under vintern vara givande från Strömbron. Fiska av området i V-et.

Miljön: Var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.

Observera att det råder fiskeförbud vid fågelmatningsplatsen under vintern. Respektera detta! Innan trappan vid fågelmatningen finns ytterligare en informationstavla om fisket i Strömmen

 

Textförfattare: Peter Björklund

Strömparterren - zon E

 

Strömparterren på Helgeandsholmens östra sida är bäst lämpad för flugfiske. Nedströms invägningsplatsen breder sig ett grusöra ut som är vadbar i de flesta vattenföringar. När dammluckan i Norrström är helt öppen är det en hård och tung ström som fisket bedrivs i. Flugfiskaren bör vara en van vadare då det är lätt att tappa fotfästet i det lösa gruset. De flesta öringarna brukar ta flugan antingen i huvudfåran där den är som smalast eller nere vid ''krabbet'' där det djupnar igen. Långkastaren tar inte allt för sällan fisk i slutet av vadningen då flugan fiskar av ståndplatserna uppströms Strömbron.

 

Nattfiske lönar sig under vår, sommar och höst. Öringen kryper hjärna upp mot grundare vatten i skydd av mörkret. Under våren får absolut inte gryningfisket glömmas bort. Är det dessutom ''halvlucka'' är förhållandena perfekta för fluga. Det är onekligen spännande att lägga ut flugan på vakande öring tidiga mornar när stan fortfarande sover med undantag av skrattmåsen som dyker efter nors.
Ett fantastisk laxfiske inträffade i juli-augusti i slutet av 80-talet. Under ett par veckor kunde morgonpigga flugfiskare fånga 10 - 20 laxar per dag. Fullt ös på vattnet och massor med nystigen lax är inget vi sportfiskare i Strömmen är bortskämda med. Detta har inte inträffat sedan dess då det alltid är stängda luckor under sommaren när laxen intar scenen.

 

Spinnfiske med tubfluga, bläckfisk eller mask bedrivs i stor utsträckning ner mot trappan i mitten av parterren. Med långa kast når spinnfiskaren ut till huvudfåran och kan fiska av ståndplatserna ner mot Strömbron. Under våren är bottenmete en populär metod, inte för att det fångas mer fisk utan för att det är ett socialt fiske som tillåter mycket fika och fiskehistorier. Tyvärr hindrar denna metod ibland andra fiskare att utöva sitt fiske. Dessutom krokas oftast småöringarna djupt i svalget och är svåra att returnera oskadda.
Ovanstående beskrivning gäller vid öppna luckor. Är det stängt kan man spinnfiska med drag eller flötmeta. Det kan däremot vara svårt att komma ut till huvudfåran, betet fiskar en kort sträcka och att bottennapp är inte ovanligt. Bättre position fås om man istället fiskar från Opera sidan.

 

På parterren mot Gamla stan tas det också en del fisk. Kanske mest då Stallis är stängd och det under höst till vår. Vid öppen lucka är det en alltför snabb och hård ström men ner mot Strömbron i V-et där strömmarna möts står det ofta fisk.
Här nere på parterren finns en informationstavla med allmänna regler om fisket, statistik mm. Invägningsplatsen med informationstavlan är belägen borta vid hissen.

 

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

 

Strömbron- zon F

 

 

Klacken

Denna  fiskezon är så stor att den här beskrivs i flera avsnitt. Detta avsnitt beskriver fiskeplatser från Strömbron och dess förlängning utmed Gamla stan. På själva bron sker fisket med storstaden inpå ryggmärgen. Bussar, bilar, cyklister och fotgängare passerar tätt inpå och framför sig under dagtid ett livligt båtliv med skärgårds- och delfinbåtar. Trots detta är Strömbron periodvis ett populärt tillhåll för många fiskare.

 

 

Två metoder dominerar fisket från bron. Mete eller spinn. Med spinn avses antingen en plastfiskspinnare som fiskas likt en jigg på kort avstånd. Håll utskik när spinnaren närmar sig ytan för ofta kan man få se öringen ta plastfisken innan den bryter vattenytan. Alternativt fiskas en vobbler med ''spinn-fluge'' tackel. Man låter vobblern arbeta i strömmen medan fiskaren då och då släpper ut mer lina från rullen. En förflyttning i sidled på bron får betet att fiska av ett större område. Vobblern kan med fördel bytas ut till en nors. Dessa båda fiskemetoder fiskar allra bäst undet vårfisket. Mete med flöte eller bottenmete fiskas det med i stort sett hela året. Speciellt flötmete med räka eller framför allt med nors som bete fungerar mycket bra under vinter och vår.

 

En liten pekpinne till framför allt er fiskare som använder mask som bete under vår och sommar efter smoltutsättningar. Var extra försiktig med dessa öring- och laxungar som skall växa sig stora och glädja alla sportfiskare. Nappar smolten alltför ofta föreslås ändrad fiskeplats eller fiskemetod.
Fortsätter man vidare utmed kajen nedanför slottet och bort förbi teaterbåten finns några platser värda ett besök. Ett bra ställe har varit den sk ''klacken'' vid brofästet. Osäkert är hur vattenledningen påverkat fisket, säkert däremot är att antalet bottennapp ökat. Nedanför statyn Gustav III viker kajen av och man kommer lättare åt huvudströmmen. Från denna plats och utmed hela kajen fram till tullhusen är bra fiskeplatser. Här fångas åtskilliga öringar varje år, speciellt under vinter- och vårfisket. Populäraste metoderna är spinn med drag, tubfluga eller bläckfisk men även flötmete med ex. nors fiskar utmärkt.

 

Miljön: Var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.

Hela området, zon F, lämpar sig utmärkt för båtfiske. Från båt fiskas det med spinn, flötmete, en form av slantfiske (ett lätt sänke med nors som bete) från driftande båt eller fluga. En skara flugfiskare som ökat är de utövare i flytring sk bellyboat, u-boat eller v-boat. Båtfiskare tar självklart hänsyn till landfiskare och flytringsfiskare! Avslutningsvis en påminnelse att trolling är förbjudet.

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

 

National - zon F


National kallas sträckan från Grand Hotel och bort till National muséet. Det är här den första riktiga strömmen möter saltsjön eller havet vid öppna luckor. Strömmen är jämn och tung och djupet varierar mellan fyra till elva meter, som djupast är det utanför af Chapman. Lämpligaste fiskemetoderna är spinn, spinn-fluga eller flötmete. Till höjdpunkterna hör fisket i maj och juni med kastdupp och fluga tidiga mornar utanför National och Skeppsholmsbron.

National fiskar bäst under våren och en bit in på sommaren men det kan även vara bra fiske på hösten och vissa vintrar. Börja fisket vid stolpe nr 7 och fiska dig bort till pricken utanför National. Här vid pricken grundar det upp lite och det kan vid vissa vattenstånd bildas ett v nedströms där det åter blir djupare. Variera din kastlängd inte alltför sällan går fisken nära land eller kaj kanske man ska säga. Detta bekräftas ibland av att flugfiskare tar fisk utmed kajen.

Att även andra djur simmar nära kanten fick vi några av oss erfara härom våren då en utter kunde iaktagas under dryga tio minuter mellan National och Grand hotell. Det enorma skafferi av nors var det troligen det som lockade det så annars skygga men nyfikna djuret. Uttern kunde senare även ses på Djurgården innan ''han'' försvann.

Miljön: Var rädd om vår vattenmiljö - använd miljösänken i stället för blysänken.

Hela området, zon F, lämpar sig utmärkt för båtfiske. Från båt fiskas det med spinn, flötmete, en form av slantfiske (ett lätt sänke med nors som bete) från driftande båt eller fluga. En skara flugfiskare som ökat är de utövare i flytring sk bellyboat, u-boat eller v-boat. Båtfiskare tar självklart hänsyn till landfiskare och flytringsfiskare! Avslutningsvis en påminnelse att trolling är förbjudet samt att fångstrapportering även gäller ni som fiskar från båt.

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

Skeppsholmen - zon F


En vända runt Skeppsholmen och Kastellholmen är en fin spinnfiskepromenad. Promenaden startar vid trapporna innan vandrarhemmet af Chapman. Här fångas det åtskilliga öringar från höst till vår. Nästa stopp görs vid bryggan bakom af Chapman. En populär och bra plats för spinnfiske och flötmete. Stranden fram till udden på västra brobänken är en bra spinnfiskesträcka. Här kommer öringen in nära land då det grundar upp mot udden ut mot ''gröna pricken''. De första lekvandrande öringarna stannar gärna till härute redan tidigt i augusti.

Bakom Konsthögskolan och kanotklubben Strömstararnas klubbhus är det en lucka som bjuder på en fin fiskeplats. Utanför är det ett grundområde med varierande djup på 1-3 meter från gröna pricken och in i hela viken mot Kastellholmen.
Spinnfiske med drag eller med dupp och fluga är givande metoder. Stundom flitigt vakande öringar förhöjer fiskepulsen på denna plats.

Flytringsfiskarna ses ofta pröva lyckan här i viken. Periodvis är fluga överlägset allt annat fiske speciellt tidigt på säsongen då det fortfarande är varmt i vattnet eller under den riktigt kalla årstiden med kallt vatten då öringen gärna tar ett långsamt infiskat bete.
Nästa stopp är parkeringen efter Strömstararnas klubbhus. Här är det fint fiske både vår och höst. Fortsätt sedan att fiska av hela viken och gå ut på Kastellholmen. Det fångas fisk ända ut på udden men hetast är området kring träpålarna.
Baksidan av Skeppsholmen och Kastellholmen har betydligt färre fiskeplatser. Men bryggan från Kastellholmsbron utmed Skeppsholmen ut till lilla parkeringen innan Moderna museét är speciellt under vintern en riktigt bra fiskeplats.

Nedanför Moderna museet samlas varje sommar ungdomar för att lära sig något nytt och dela med sig av egna erfarenheter i ämnet sportfiske. Strömmens sportfiske som det kallas arrangeras av bla av Sportfiskarna i Stockholms distriktet.
Hela området, zon F, lämpar sig även utmärkt för båtfiske. Från båt fiskas det med spinn, flötmete, en form av slantfiske (ett lätt sänke med nors som bete) från driftande båt eller fluga.Båtfiskare tar självklart hänsyn till landfiskare och flytringsfiskare! Avslutningsvis en påminnelse att trolling är förbjudet samt att även båtfiskare skall rapportera sina fångster.

 

Textförfattare: Peter Björklund

Slussen - zon G


Det ska väl sägas att denna zon inte är vare sig en välbesökt eller särskilt bra fiskeplats för öring eller lax. Mer känd och populär som strömmingsställe. På Mälarsidan precis innan själva slussen fiskas det även mycket abborre. De öringar som fångas här är få det syns även i statistiken. Främst beror det på att platsen är svårtillgänglig även för en rutinerad storstadsfiskare.

Båtar, båtar och åter båtar är ständigt ett hinder för fiskaren. När slussen är stängd, båda luckorna, brukar tyvärr en del öring bli instängd. En och annan av dessa har sedan lurats upp av sportfiskare. Ett annat tips är att ringa Stockholms hamn istället om man ser att öring och lax blivit instängda. Hamnen kan ge dessa fiskar sin frihet åter genom att sänka en dammlucka.

På Mälarsidan kan en trolling -repa ge fisk från Centralbron ner till Slussen.                                    

Glöm ej T-D-A kortet!

På Saltsjösidans Hamnområde råder det FISKEFÖRBUD

 

Textförfattare: Peter Björklund

 

 

Djurgården - zon H

 

Runt ön Djurgården hittar man en hel del fina fiskeplatser. Fisket är i mångt och mycket att likna vid kustfiske efter havsöring. De vanligaste metoderna är spinnfiske, flötmete eller flugfiske. Du kan komma i kontakt med öringen från september och fram till maj. De första lekvandrarna brukar visa sig i augusti och september, och kan bjuda på ett bra fiske fram till att första kylan kommer.

Det populära kanalfisket brukar komma igång i oktober efter de första frost nätterna. Lekfisken dominerar fångsten men inslagen av blänkare ökar nu i takt med att temperaturen kryper nedåt. En annan ''het'' fiskeperiod inträffar precis efter islossningen, om nu vintern tidigare lyckats bita sig fast.
Under hela våren är det sedan bra fiske runtom hela ön. Denna tid ger förutom besor även en hel del fin blankfisk. En besa brukar i-stan kallas för ''Birger blanking'' efter en känd fiskeprofil, Birger Stare som ägnade sitt liv åt fisket och ungdomarna på Strömmen.

 

Om vi börjar vår rundvandring på Djurgården vid djurgårdskanalen. Denna fiskeplats är ett populärt tillhåll för de flugfiske intresserade på ön. Det har genom åren tagits många och stora öringar på fluga här i kanalen. Även flötmete är populärt, speciellt kort tid efter leken. Fisket bedrivs mest vid bron och västerut mot Djurgårdsbrunnsviken. Här inne i ''sjön'' kan det vara värt och prova speciellt under vinter och vår.


Fortsätter vi österut utmed kanalen som mynnar ut i en stor och grund vik, Isbladsviken. I mynningen fiskas det flitigt men även resten av viken ger fisk. Blockhusudden och västerut ett par tre hundra meter till den lilla udden med en grön prick på är en fin sträcka. Blockhusudden ger fint med fisk, speciellt när luckorna inne i stan är öppna. Runt fyren är då en bra plats. En annan bra fiskesträcka är nedanför Manilla. Här finns det ett stort grundområde med stenar och grynnor.


Att försöka beskriva varje fiskeplats runt ön blir en omöjlig uppgift och dessutom är det lite av fiskets tjusning att hitta ''nya'' platser. Men vi hoppar vidare till Waldemarsudde. Här kan det periodvis vara bra fiske vid bryggan vid västra delen av udden.
Nästa korta stopp kan man göra på Beckholmen och färjeläget för Djurgårdsfärjan. Här kan det ibland under hösten samlas brutala mängder med lekfisk. Populära metoder är spinn eller flötmete.
Värt att nämna är att här inttill innan Wasavarvet ligger Aquaria-vattenmuseumet. Aquria sätter årligen ut 500 öring smolt som sedan återvänder hit och kan ta sig in i akvariet där de leker och förökar sig. Slutligen i vår rundvandring kommer vi till Galärudden, Ladugårdsviken. Också det en populär fiskeplats och en bra sådan speciellt under vårfisket.  

 

 

Textförfattare: Peter Björklund

                                                                              

                            

 

Fiskelycka

 

- Fiskelycka räknas inte i kilo,

- Fiskelycka behöver inte vara någon tävlan.

- Fiskelycka är en fritidssysselsättning

- Fiskelycka att låta arbete & familj gå före

- Fiskelycka att komma helskinnad hem.

- Fiskelycka visa sina barn hur man fiskar.

- Fiskelycka att koppla av och känna efter.

- Fiskelycka att försjunka i sig själv.

- Fiskelycka att vänta på det berömda hugget

- Fiskelycka att gå segrande ur kampen

Stress och bråk är inte Fiskelycka.