29465835-FByEH
  • Om fisket i Strömmen

Fisket i Stockholmsström beskriven & författad av Strömstaren Peter Björklund

Fisket i Stockholms Ström

från Drottning Kristina till

Fredrik Reinfeldt

Stockholmare har sedan gammalt ansetts ha rätt att fiska fritt i Stockholms Ström. Ett privilegiebrev från Drottning Kristina 1636 har angetts som skäl. Forskning visar att Riksrådet redan 200 år tidigare, 1436, gav Stockholms fiskare rätt att fiska på Kronans vatten runt Stockholm. Liknande rättigheter kan ha funnits tidigare. Dessa s. k. kungabrev var bundna till regenterna och måste förnyas av tillträdande konungar och drottningar.
Privilegierna ursprungligen ställda till stadens borgare men i och med att borgarståndet avskaffades 1860 upphörde förmånerna eller övergick till staden. Därför är det Stockholms stad som nu får anses ha fiskerätten i Stockholms Ström. Sedan 1985 är fritt handredskapsfiske infört i Mälaren och i skärgården vilket gäller även i Stockholms Ström.

Laxen och havsöringen åter i Strömmen
En ny epok med lax och havsöring i Stockholms strömmar inleddes i maj 1973 när Stockholms idrottsförvaltning på försök satte ut 500 st 2-åriga havsörings smolt av Åvastam nedanför Helgeandsholmen. När dessa öringar efter två års tillväxt i havet började återvända till vad dom uppfattade som sitt hemmavatten, gav dom upphov till en hel del fångster hos förvånade sportfiskare.
Det lyckade försöket ledde till att utsättningar i större skala påbörjades 1976, bl. a av Fiskeristyrelsen och Vattenfall, Stockholms fritidsförvaltning avsatte från 1980 särskilda pengar för utsättningar, som därmed fick en fastare grund. Under perioden 80-90 talet har Stockholms stad, Vattenfall och fiskeklubben FK Strömstararna satt ut ca 20 - 25 000 smolt per år. Senare år har andelen havsöringssmolt haft fallande siffror och laxutsättningarna har varierat mycket kraftigt över tiden. Totalt har drygt 1 000 000 havsörings- och laxungar satts ut mellan 1973-2009. FK Strömstararna har sedan början av 80-talet även ansvaret för fisketillsynen i Strömmen.

Kort om fisket
Ett 30-tal fiskarter finns till och från i Stockholms Ström, eller som lokalt kallas 'Strömmen'. Nors, strömming och abborre kan förekomma i stor mängd under lektid på våren. Håvbåt - fisket har gamla anor i strömmen, det är främst ovanstående arter som fiskas men under senare tid bedrivs även fiske efter lax och havsöring.
För sportfiskaren erbjuder Strömmen ett spännande fiske i en ovanlig fiskemiljö. Varje år fångas stora mängder havsöring och ett mindre antal laxar. En förutsättning för lyckat fiske, speciellt under sommaren, är en bra vattenföring. Fiskeområdet sträcker sig från Riddarfjärden ända ut till Djurgården. Fiskemiljön är varierande med hårt strömmande vatten mellan broarna inne i staden, när så tillåts. Medan fisket på Skeppsholmen och Djurgården påminner mer om kustfiske eller sjöfiske.

Havsöringen kan man praktiskt taget fiska året runt beroende på vattenföring. Den bästa tiden är från september till en bit in i juni. Havsöringen i Strömmen är storvuxen och det fångas öringar på över 10 kg varje år. Sportfiskerekordet är på 13,4 kg en magnifik hanne fångad i Norrström 1990 av Peter Björklund.
Laxen är svårare att komma i kontakt med, då vattenföringen sällan tillåter fiske i strömmande vatten under sommaren när laxen börjar att stiga. De flesta laxar fångas under höstfisket i lekdräkt och bjuder inte på samma fina kvalitet som om de fångats som nystigna under sommaren. Sportfiskerekordet på 21,80 kg är fångad i Norrström 2000 av Hussein Alabdali.

Abborre, Gös och Gädda fångas framför allt under senvinter fram till sommaren. Mete i olika former är de vanligaste fångstmetoderna.

Det fångas havsöringoch lax på det mesta i sportfiskeredskapsväg i Strömmen. De vanligast förekommande metoderna är dock spinnfiske med spinnfluga, drag, vobbler eller naturligt agn på kroken. Under den kalla årstiden är mete med betesfisk och räka mycket givande. För flugfiskaren är platserna begränsade. Vadning är möjlig utmed muren i Norrström, norra Strömsborg, hörnan vid Rosenbad samt på grusörat av Strömparterren. En hel del flugfiske äger rum i city mellan broarna. Flugfiske från flytring kom starkt på 90-talet vilket bedrivs kring Skeppsholmen och Djurgården.

Textförfattare: Strömstaren Peter Björklund

FK Strömstararna har massor med erfarenhet av praktiskt fiske från Strömmen som vi gärna delar med oss av, frågor ställer ni enklast till:

 

tarik@stromstararna.se,

christer@stromstararna.se.

 

Vi ser gärna att även du blir Medlem i FK Strömstararna.

Kontakta: FK.Stromstararna@telia.com

När vi får din e -mail adress & postadress får du dessutom tillgång till medlemsutskick och annan information tidigare än de som får det via postgången. Medlemsavgift är i dagsläge på 200:- kr per år.

En del går till Sportfiskarnas avgift som Förbundsklubb, En del går till Klubben för fiskutsättning & tävlingar & klubbens utgifter.   

Du kan även bet. på Klubbens Plus Giro = 646 31 45 - 0,

OBS: Glöm då inte att ange ditt namn och adress så att vi kan nå dig.

Har du bilder eller annan information som rör Strömmen som du vill dela med dig av,

skicka till

 FK.Stromstararna@telia.com

Väl mött och "skitfiske"!