29465835-FByEH

Klarläggande, Mitev Save Makedonias HÖ på 9,1 är bekräftad av vittne.

Detta har landads 2012:

170 Havsöringar totalvikt 621,94 kg,

medelvikt 3,86 kg.

105 Laxar.totalvikt 941,7,

medelvikt 8,96 kg.

C&R

78 Havsöringar

9 Laxar

1 Gädda

Sammanfattningsvis inte jämnförbar med topåren 2000-2006.

2012 blev ett dåligt fiskeår vad gäller Havsöring, man fängar bara en tredjedel av, mot vad man har fångat förr. Sommarlaxfisket på Blanklax blev okey p.g.a. strömmande vatten mellan broarna hela sommaren.

Dragan Nedeljkovic med största Laxen 2012