29465835-FByEH

Statistik/Rapporter/Tio i topp 1995-2010

Rapporter 1999-2005

Utsättningar i
Stockholms Ström

Sedan återintroduceringen 1973 av havsöring i Strömmen har det fram till i dag utplanterats drygt 1 000.000 havsöringar och laxar. Dessa utsättningar har skapat det numera världsberömda sportfisket i vår huvudstad. Så länge förhållandena för en naturligt reproducerande havsörings- och laxstam inte är gynnsamma nog är dessa utsättningar en förutsättning för ett fortsatt sportfiske i Strömmen. Nedan följer alla utsättningar som gjorts genom åren sedan starten.

En utsatt odlad fisk kan vara lätt att känna igen på ex bockad ryggfena men det är inte hundraprocentigt kännetecken, speciellt under senare år när odlingskaren ger större plats och individerna inte trängs som förr vilket inte medför ex fenröta i lika stor utsträckning. Ibland görs märkningar där carlingmärkning är vanlig. Även fenklippning är mycket vanlig och här följer några exempel som är bra att kunna vid vattnet.

Vänster bukfena klippt = odlad Dalälvsöring.
Höger bukfen = odlad Dalälvsöring med "klippta" föräldrar.
Båda bukfenorna klippta = Weichelöring.
All odlad lax från Dalälven fettfeneskärs.

Från och med 2005 fettfeneklipps all odlad utsatt lax och havsöring.


År
Art
Stam
Ålder
M-vikt i gr
Antal
Anmärkning
2009
Ö
Indalsälven
2-å
135
5.300
fettfeneklippta
 
Ö
Spjutsund
1+
100
10.000
fettfeneklippta
 
Ö
Indalsälven
2-å
135
400
Aquaria, fettfeneklippta
 
L
Indalsälven
2-å
135
14.300
fettfeneklippta
2008
Ö
Indalsälven
2-å
150
14.600
fettfeneklippta
 
Ö
Indalsälven
2-å
135
400
Aquaria, fettfeneklippta
 
Ö
Spjutsund
1+
120
2.300
fettfeneklippta
 
L
Indalsälven
2-å
160
5.000
fettfeneklippta
2007
Ö
Åvaå
2-å
129
9.200
fettfeneklippta
 
Ö
Åvaå
2-å
129
400
Aquaria, fettfeneklippta
 
Ö
Indalsälv
2-å
163
4.500
fettfeneklippta
 
L
Indalsälv
2-å
185
28.000
fettfeneklippta
2006
Ö
Åvaå
2-å
130
6.600
fettfeneklippta, 400 Carlin
 
Ö
Åvaå
2-å
130
400
Aquaria, fettfeneklippta
 
Ö
Åvaå
1+
90
30.000
fettfeneklippta
 
L
Indalsälv
2-å
90
8.000
fettfeneklippta, 500 Carlin
 
L
Indalsälv
1-å
35
1.500
fettfeneklippta
2005
Ö
Åvaå
2-å
140
8.400
fettfeneklippta, 400 Carlin
 
Ö
Åvaå
2-å
140
400
Aquaria, fettfeneklippta
 
Ö
Åvaå
1+
90
8.000
fettfeneklippta
 
L
Indalsälv
2-å
90
2.500
fettfeneklippta, 300 Carlin
2004
Ö
Åvaå
2-å
136
6.600
 
 
Ö
Åvaå
2-å
136
400
Aquaria
 
Ö
Åvaå
2-å
130
6.000
 
 
Ö
Åvaå
1+
100
8.000
 
 
L
Dalälv
2-å
90
3.000
varav 400 Carlinmärkta
2003
Ö
Åvaå
2-å
140
14.600
Även 1.400 i Sickla
 
Ö
Åvaå
2-å
140
400
Aquaria
 
Ö
Åvaå
1-å
90
7.000
Spjutsundsfisk, 400 märkta
 
L
Indalsälv
2-å
150
5.000
 
2002
Ö
Åvaå
2-å
145
17.500
Även 3.000 st vid Sickla och Bockholmen
 
Ö
Åvaå
2-å
145
500
Aquaria
 
L
Indalsälv
2-å
144
5.190
 
2001
Ö
Åvaå
2-å
118
24.565
Även 2.946 st vid Sickla och Bockholmen
 
L
Luleälv
2-å
60
2.600
 
2000
Ö
Åvaå
2-å
135
5.842
 
 
Ö
Åvaå
2-å
109
4.000
 
 
Ö
Åvaå
2-å
135
9.594
Aquaria 600 st
 
Ö
Åvaå
2-å
130
3.400
 
 
L
Luleälv
1-å
19
4.000
3/4 större smolt
1999
Ö
Åvaå
2-å
126-135
24.200
 
 
Ö
Åvaå
2-å
135
600
Aquaria
1998
Ö
Åvaå
2-å
102
1.000
500 märkta
 
Ö
Åvaå
2-å
125
14.800
 
 
Ö
Åvaå
2-å
125
600
Aquaria
 
Ö
Åvaå
2-å
92
9.000
 
 
Ö
Åvaå
2-å
119
1.000
500 märkta
 
Ö
Gullspång
2-å
160
1.350
 
 
L
Luleälv
1-å
20
7.000
 
1997
Ö
Åvaå
2-å
188
6.272
 
 
Ö
Åvaå
2-å
154
15.105
 
 
Ö
Åvaå
2-å
133
3.890
 
 
Ö
Åvaå
1-å
22
2.000
 
 
Ö
Åvaå
2-å
154
500
Aquaria
 
Ö
Åvaå
1+
150
5.000
Fördröjd utsättning, 90 märkta
 
L
Dalälv
1-å
29
24.687
 
 
L
Luleälv
1-å
30
16.000
 
1996
Ö
Åvaå
2-å
114
9.120
 
 
Ö
Åvaå
2-å
114
500
Aquaria
 
Ö
Gullspång
2-å
114
6.080
 
 
Ö
Björkaå
2-å
114
4.300
 
 
L
Dalälv
1-å
18
40.000
 
1995
Ö
Åvaå
2-å
130
19.400
 
 
Ö
Åvaå
2-å
130
500
Aquaria
 
Ö
Nyköping
2-å
120
6.000
 
 
L
Luleälv
1-å
22
10.000
 
1994
Ö
Åvaå
2-å
142
21.000
 
 
Ö
Åvaå
2-å
38-165
2.000
Fördröjd utsättning, smet från kassen
 
Ö
Åvaå
1-å
37
3.000
 
1993
Ö
Åvaå
2-å
180
9.800
500 märkta
 
Ö
Åvaå
2-å
200
4.000
Fördröjd utsättning
 
Ö
Gullspång
2-å
130
5.000
 
 
Ö
Heligeå
2-å
400
1.000
500 märkta
 
L
Indalsälven
2-å
80
20.000
 
1992
Ö
Åvaå
2-å
125
10.000
 
 
Ö
Gullspång
2-å
150
6.000
 
 
L
Luleälv
2-å
100
25.000
 
 
L
Luleälv
1-å
6
46.000
 
1991
Ö
Åvaå
2-å
208
6.029
 
 
Ö
Björkaå
2-å
191
4.182
 
 
L
Luleälv
2-å
117
43.880
 
1990
Ö
Åvaå
2-å
140
16.060
 
 
Ö
Björkaå
2-å
198
2.600
 
 
L
Luleälv
2-å
38-150
37.367
 
1989
Ö
Åvaå
2-å
 
16.829
 
 
L
Luleälv
2-å
 
4.000
 
1988
Ö
Åvaå
2-å
141
13.300
 
 
L
Luleälv
2-å
58
28.060
 
 
L
Luleälv
2-å
45
23.300
 
1987
Ö
Åvaå
2-å
110
9.600
 
 
L
Luleälv
2-å
68
1.000
 
 
L
Luleälv
2-å
46
37.500
Endast hanfisk, 984 märkta
 
L
Luleälv
2-å
47
19.200
 
1986
Ö
Åvaå
2-å
123
16.482
 
 
L
Luleälv
2-å
65
1.000
Alla märkta
1985
Ö
Åvaå
2-å
91
4.156
 
 
Ö
Åvaå
2-å
83
4.300
500 märkta
1984
Ö
Åvaå
2-å
80
11.180
 
 
L
Luleälv
2-å
62
2.000
 
1983
Ö
Åvaå
2-å
67
5.000
 
 
L
Luleälv
2-å
58
2.300
 
1982
Ö
Åvaå
2-å
65
5.000
500 märkta
 
Ö
Åvaå
2-å
65
1.000
 
 
Ö
Luleälv
2-å
66
6.500
 
 
Ö
Dalälv
2-å
72
413
Alla märkta
 
Ö
Weichel
2-å
85
470
Alla märkta
 
Ö
Åvaå
2-å
74
464
Alla märkta
 
L
Luleälv
2-å
45
2.000
 
1981
Ö
Dal- Luleälv
2-å
60
7.000
 
 
Ö
Luleälv
2-å
60
6.200
 
 
Ö
Heligeå
2-å
90
5.900
 
 
Ö
Åvaå
1-å
6
14.045
 
 
Ö
Dalälv
2-å
66
1.000
 
 
L
Luleälv
2-å
45
2.000
 
1980
Ö
Dalälv
2-å
75
5.000
 
 
Ö
Heligeå
2-å
281
5.000
Alla märkta
 
L
Luleälv
2-å
74
2.000
 
 
L
Luleälv
2-å
74
4.024
Alla märkta
1979   Inga utsättningar
1978
Ö
Gullspång
2-å
53
500
Alla märkta
 
Ö
Weichel
2-å
75
496
Alla märkta
 
Ö
Dalälv
2-å
100
2.998
498 märkta
 
L
Ångermanälv
2-å
42
40.000
 
1977
Ö
Anroså
3-s
111
1.870
248 märkta
 
Ö
Broälv
3-s
138
2.816
249 märkta
 
Ö
Skärboälv
3-s
95
1.368
250 märkta
 
Ö
Stenså
3-s
97
3.204
250 märkta
1976
Ö
Åvaå
2-å
70
5.000
500 märkta
 
Ö
Björkaå
2-å
101
500
Alla märkta
 
Ö
Bolmen/Vegeå
2-å
85
500
Alla märkta
 
Ö
Bonäshamn
2-å
88
500
Alla märkta
 
Ö
Björkaå
2-å
67
448
Alla märkta
 
L
Dalälv
2-å
73
10.000
 
 
L
Dalälv
2-å
42
500
Alla märkta
1973
Ö
Åvaå
2-å
70
500
 


Källa: Stockholm Stads Fiskevårdsbyrå