FK Strömstararnas Styrelse 2017
enligt  årsmötet  2017-02-12Ordförande :

Lars Ekeblom
larsekeblom@hotmail.com          073-600 0509

 
Kassör :
Christer Jangarve
jangarve.haninge@telia.com         076-230 1643


Revisor :
Ove Svanberg
ove.svanberg@telia.com              070-345 61275.st Ledamöter :

Bernt Åström
bernt_astrom@hotmail.com             070-949 5850


Henrik Ersson
henrikersson6296@gmail.com        072 503 8667


Jens Johansson
jens@topfuel.se                                073-519 2903      


 Kalle Kenta Jansson
kojbygg@telia.com                           073-625  6067


Ridha Ben Ahmed
ben_ahmed66@hotmail.com2.st Suppleanter :

Per-Olof Lindroos
perolof.lindroos@telia.com              070-238 6007

Juan Campos
marcelino_sweden@hotmail.com    070-079 1720 
2.st valberedning :

Jimmy Falk
jimradd@gmail.com

Oliver Karlöf
oliver.karlof@stockholm.se
                                                        


(*Ps. vice Ordförande samt Sekreterare väljs vid varje möte & behov )

(*Ansvariga hemsidan : Ordförande & Kassören )

Lars Ekeblom,

Ordförande

Christer Jangarve, 

Kassör

Ove Svanberg

Revisor

Bernt Åström
Ledamot

 

Henrik Ersson,  

Ledamot

Jens Johansson

Ledamot

Ridha Ben Ahmed

Ledamot

Per-Olof Lindroos
Suppleant
( till vänster i bild )

Juan Campos
Suppleant

Jimmy Falk

Valberedningen

Oliver Karlöf
Valberedning